Klubb mästerskap 2016-10-15
Gunder Hägg Stadion
Resultat efter prestation i procent för sin ålder
Enligt WMA (World Master Athletics)
10 000m Ålder Tid Procent
Göran Lindqvist 59 39:42.63 81.74
Pär Uggla 40 35:02.38 79.52
Mounir Touzani 47 38:24.19 76.55
Anders Hallberg 35 35:15.66 76.30
Per Liv 37 36:43.96 74.20
5000m kvinnor o motion
Viveka Lindberg 51 21:19.11 79.42
Emma Hållström 17 19:08.99 76.87
Caroline Gärdsback 38 19:23.96 76.29
Sofie Högberg 35 19:21.68 75.31
Pär Hållström 47 18:46.73 75.00
Maria Larsson 42 21:09.96 72.03
Kocher Gilli 25 30:58.67 40.73
Samtliga
Göran Lindqvist 59 39:42.63 81.74
Pär Uggla 40 35:02.38 79.52
Viveka Lindberg 51 21:19.11 79.42
Emma Hållström 17 19:08.99 76.87
Mounir Touzani 47 38:24.19 76.55
Anders Hallberg 35 35:15.66 76.30
Caroline Gärdsback 38 19:23.96 76.29
Sofie Högberg 35 19:21.68 75.31
Pär Hållström 47 18:46.73 75.00
Per Liv 37 36:43.96 74.20
Maria Larsson 42 21:09.96 72.03
Kocher Gilli 25 30:58.67 40.73